DMA network CHAT

Các lý do bạn nên tham gia DMA Network Chat 

1. Tương tác trực tiếp với hàng nghìn thành viên đang trực tuyến trên các nên tảng chat như Viber, Messenger

2. Nhận được danh sách các thành viên đã tham dự để liên hệ khi cần (miễn phí)