DANH BẠ AGENCY

1. Danh bạ được hiển thị public trong group Viber, Facebook Group, liệt kê các công ty trong danh bạ (không có số điện thoại, email, chỉ có Facebook Profile URL, Viber Name)

2. Bạn có thể nhắn tin qua Facebook, Viber 

3. Tham dự danh bạ agency miễn phí 

4. Nhận được danh sách các thành viên đã tham dự để liên hệ khi cần (miễn phí)